NAH Scholing

Professionals in NAH

Volg ons op:
Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter!

Hersenaandoeningen
Wist u dat een op de vier mensen in zijn of haar leven te maken krijgt met hersenaandoeningen? En dat de gevolgen van zo’n aandoening zeer divers zijn, en altijd intens?
Wat is een hersenaandoening? Te denken valt aan een hersenbloeding, herseninfarct, hersenbeschadigingen door ongelukken, hersentumoren. Ook een ogenschijnlijk onschuldig TIA (Transient Ischaemic  Attack ) valt hieronder.
Over de gevolgen, die we Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) noemen valt veel te vertellen. Door het NAH is er breuklijn in het leven gekomen. Er is een tijd voor en een tijd na het hersenletsel. Iedereen die met een hersenletsel te maken heeft, zal dat beamen. De gevolgen zijn niet alleen merkbaar voor de getroffene, ook de omgeving zal het merken. Iemand die de rust zelve was kan veranderen in een opvliegend persoon, of juist omgekeerd, een vlot en snel handelend persoon is ineens niet meer vooruit te branden.
Er zijn nog meer gevolgen te noemen:verminderde mobiliteit, door verlammingen die door een hersenbloeding of herseninfarct veroorzaakt worden. Geheugenproblemen: bijvoorbeeld slecht kunnen onthouden, of niet kunnen concentreren. Verlies van overzicht en structuur in werkzaamheden. Vermoeid zijn. Dat is vaak een vermoeidheid die niet te peilen is voor de naasten van de patiënt. Het kan veel moeite kosten met deze zogenaamde restverschijnselen om te gaan en de draad van het leven weer op te pakken.
 

Begeleiding

 • Informatie en begeleiding
 • Trainen van vaardigheden
 • Praktische Hulp in het dagelijks leven
 • Ondersteuning bij wet- en regelgeving
 • Steun en voorlichting aan de omgeving

 • Meer informatie?

  Scholing

 • Cursus NAH Algemeen
 • Gespreksvoering
 • Coaching
 • Intervisie
 • Supervisie
 • NAH Re-integratie en arbeid
 • Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

 • Meer informatie?

  © 2018 AdVoCom Rijssen Betrokken begeleiding voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving.